Reinpadstraat 84, 3600 Genk info@kinekringkempenduin.be

Pediatrie

Pediatrische kinesitherapie

Pediatrische revalidatie omvat de revalidatie van het kind. Theoretisch is dit vanaf de geboorte tot de leeftijd van ongeveer 18 jaar.

In eerste instantie is er de vroegbegeleiding waarbij er gewerkt wordt met het erg jonge kind (0-2 jaar). Tijdens deze fase wordt er vooral gewerkt naar het stimuleren van de normale motorische ontwikkeling.

Verder omvat de pediatrische revalidatie de behandeling van alle kinderen met (zwaardere) motorische ontwikkelingsproblemen. Enerzijds proberen we ook hier zo goed mogelijk de normale motorische ontwikkeling te stimuleren, anderzijds werken we aan het beperken van de gevolgen van de aandoening. Verder wordt er veel aandacht besteed aan ouderadvies, hulpmiddelen, school en vrijetijdsbesteding.

Deze motorische ontwikkelingsstoornissen kunnen we indelen in 5 grote subgroepen:

  • neurologische aandoeningen: Charcot Marie Tooth, spina bifida,…
  • neuromotorische aandoeningen: CP, SMA,…
  • spieraandoeningen: spierdystrofie van Duchenne, Becker’s spierdystrofie,…
  • orthopedische aandoeningen: scoliose, Leg-Calvé-Perthes,,…
  • reumatoïde aandoeningen: juveniele reumatoïde arthritis, lupus,…