Kinekring KEMP en DUIN  is het aanspreekpunt  voor alle kinesitherapeuten uit de regio's Genk, As, Zutendaal, Oudsbergen en Bree.

De kinesitherapie is opgedeeld in verschillende deeldomeinen met specifieke therapeutische behandelingstechnieken en concepten voor bijzondere patiëntengroepen. Deze deeldomeinen hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een 12- tal bijzondere beroepsbekwaamheden.

De kinesitherapeut moet zijn kennis voortdurend bijsturen. Het volgen van permanente navormingen, zowel voor de initiële kinesitherapie als voor de bijzondere beroepsbekwaamheden, behoren tot zijn of haar maatschappelijke taak om een bijdrage te leveren aan een optimale gezondheidszorg voor de hele bevolking.

 specialties

 

 

 

Manuele therapie is een domein binnen de kinesitherapie, dat zich richt op functiestoornissen van het bewegingsapparaat ( spieren en gewrichten). Pijn en/of beperkingen van deze spieren of gewrichten worden verholpen mbv manuele handgrepen en behandelingstechnieken zoals mobilisaties en manipulaties (het zgn ‘kraken’).

Indicaties: alle aandoeningen van spieren en gewrichten

Vaak is pijn gerelateerd aan een welbepaalde oorzaak, en is de fysische oorsprong van de pijn bekend. In dit geval spreekt men van nociceptieve pijn.

Soms echter is de problematiek complexer, en vinden we geen welbepaalde oorzaak, of is de oorzaak niet te vinden op de plaats van de pijn maar elders. In deze gevallen duurt het pijnverhaal langer dan gewoonlijk, en spreken we over chronische pijn. Chronische pijn en de chronische pijnsyndromen brengen verwikkelingen met zich mee, op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Een totaalaanpak is hierbij nodig : de pijn wordt als een aandoening op zich bekeken. De pijn zorgt voor een miscommunicatie ter hoogte van de hersenen, waardoor ons lijf niet meer altijd de juiste informatie doorgeeft.

De kinesist kan als coach helpen om juist advies te geven, hoe je moet omgaan en leven met pijn, zodat je lichaam opnieuw soepel wordt en de pijn wat meer naar de achtergrond verdwijnt. Een goede motivatie van de patiënt is noodzakelijk om deze revalidatie te doen slagen.

Indicatie:

 • Fibromyalgie
 • CVS
 • Whiplash
 • Prikkelbare darmsyndroom
 • Reumatoide artritis
 • Artrose
 • Pijn na kanker
 • Pediatrische pijn
 • Chronische lage rugpijn/bekkenpijn
 • Hoofdpijn
 • Temporo mandibulaire dysfuncties
 • Carpaal tunnelsyndroom
 • ...

Adequaat revalideren van sportletsels is een belangrijke taak gezien een snelle competitiehervatting vaak gewenst is. Naast het adequaat revalideren van sportletsels is het  voorkomen ervan nog belangrijker. Sportkinesitherapie omvat o.a volgende domeinen:

onderzoek en behandeling van sportgerelateerde blessures

advies ivm sporthervatting, techniek, training, materiaal…

preventie en voorlichting

sport-specifieke screening

 

Pediatrische kinesitherapie

Pediatrische revalidatie omvat de revalidatie van het kind. Theoretisch is dit vanaf de geboorte tot de leeftijd van ongeveer 18 jaar.

In eerste instantie is er de vroegbegeleiding waarbij er gewerkt wordt met het erg jonge kind (0-2 jaar). Tijdens deze fase wordt er vooral gewerkt naar het stimuleren van de normale motorische ontwikkeling.

Verder omvat de pediatrische revalidatie de behandeling van alle kinderen met (zwaardere) motorische ontwikkelingsproblemen. Enerzijds proberen we ook hier zo goed mogelijk de normale motorische ontwikkeling te stimuleren, anderzijds werken we aan het beperken van de gevolgen van de aandoening. Verder wordt er veel aandacht besteed aan ouderadvies, hulpmiddelen, school en vrijetijdsbesteding.

Deze motorische ontwikkelingsstoornissen kunnen we indelen in 5 grote subgroepen:

 • neurologische aandoeningen: Charcot Marie Tooth, spina bifida,…
 • neuromotorische aandoeningen: CP, SMA,…
 • spieraandoeningen: spierdystrofie van Duchenne, Becker’s spierdystrofie,…
 • orthopedische aandoeningen: scoliose, Leg-Calvé-Perthes,,…
 • reumatoïde aandoeningen: juveniele reumatoïde arthritis, lupus,…

Fysieke trainingen voor patiënten die werden opgenomen voor hartproblemen en o.a. een stentimplantatie ondergingen, een hartinfact doormaakten, leden aan hartfalen of een hartoperatie kregen.

Drainage: Doel is de luchtwegen (zowel bovenste als onderste luchtwegen) en longen vrij maken of vrijhouden van mucus (slijm) om bronchiaal toilet en ventilatie te verbeteren. Hiervoor worden verschillende ademhalingstechnieken en hulpmiddelen gebruikt.

Respiratoire revalidatie: kracht- en duurinspanningen om de inspanningscapaciteit te verbeteren  om zo levenskwaliteit en algemene toestand van de patiënt te verbeteren.

Doelgroep: Pediatrische (kinderen) en volwassen patiënten, zowel obstructieve en restrictieve aandoeningen als pre- en postoperatieve patiënten met hart- of longaandoeningen.

Mbv een zachte massage wordt de lymfecirculatie gestimuleerd. Hierdoor worden afvalstoffen en vochtophopingen sneller afgevoerd en aldus het genezingsproces bevordert. Lymfedrainage wordt uitgevoerd op plaatsen waar het lichaam een probleem heeft met de afvoer van deze afvalstoffen of waar er een overmaat is aan afvalstoffen.

Indicaties: zwelling tgv operatie (vb knie-operatie), na kanker bij wegnemen van klieren (vb dikke arm na borstamputatie), na sportblessures (vb enkelverstuiking)

relaxatie

spanningshoofdpijn en migraine

"Perinatale kinesitherapie, of pre- en postnatale oefeningen, helpen om het lichaam voor te bereiden op de bevalling, het herstel na de bevalling en om het lichaam in conditie te houden. Voor iedere zwangerschap hebt u recht op 9 perinatale kinesitherapiebeurten. Tijdens de prenatele behandelingen wordt er aandacht gegeven aan :


- een goede lichaamshouding
- voldoende sterke bekkenbodemspieren
- vervelende zwangerschapskwaaltjes (ruglast, bekkenlast,...)


Tijdens de postnatale sessies streven we ernaar het vrouwelijke lichaam terug in een fitte staat te brengen om het dagelijkse leven aan te kunnen.
De juiste lichaamshouding om borstvoeding te geven zonder nek- of armklachten wordt aangeleerd. "

onder pelvische reëducatie verstaan we het geheel van kinesitherapeutische technieken aangewend voor de revalidatie van bekkenbodemspieren.

De bekkenbodemspieren vormen een belangrijke spiergroep die we terug vinden onderaan het bekken. Ze vormen de bodem van het bekken en hebben 3 belangrijke functies: een steunfunctie, een sluitfunctie en een sexuele functie.

Urinaire problemen, stoelgangproblemen, seksuele dysfuncties, gynaecologische problemen en/of pijn ter hoogte van het bekken kunnen een indicatie vormen voor bekkenbodemreëducatie. Bekkenbodemreëducatie kan toegepast worden bij mannen, vrouwen en kinderen.

Psychomotoriek.

De uitdrukking 'al doende leert men' kent iedereen. Eigenlijk wil dit zeggen dat we bij elke beweging (onbewust) moeten nadenken over hoe we die gaan uitvoeren. Psychomotoriek betekent dus: het samengaan van geest (psyche) en bewegen (motoriek). 

Psychomotoriek begint zeer vroeg en is een onmisbare voorwaarde voor het latere leven. Daarom is het erg belangrijk dat alle motorische mijlpalen juist bereikt en doorlopen worden om een vlot lichaamsbesef te hebben dat als bouwsteen zal dienen voor onder andere de schoolse vaardigheden. Soms stelt men een vertraagde ontwikkeling bij een kind vast. De oorzaak kan het gevolg zijn van een aandoening of het tekort aan motorische ervaring maar vaak is er geen aanwijsbare reden. Kinderen met motorische ontwikkelingsachterstand hebben extra zorg en aandacht nodig. Ze moeten harder hun best doen en meer oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Omgekeerd is het ook zo dat psychische aspecten zoals faalangst en een laag zelfbeeld de motorische processen kunnen verstoren. Zo vroeg mogelijk ingrijpen kan bij veel kinderen dus heel belangrijk zijn. Een brede psychomotorische basis betekent dus minder compensaties, minder frustraties, minder spanningen en meer groeimogelijkheden: een grotere vrijheid in ontwikkelen.

 

Wie kunnen we dus helpen?

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Fijne motoriek en schrijfmotoriek
 • Visuomotoriek en visueel-ruimtelijke problemen
 • Schoolrijpheidsproblemen (bij kleuters)
 • Lateralisatieproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Faalangst
 • Psychosomatische klachten
 • Houdingsafwijkingen

Relaxatietherapie richt zich op het aanpakken van verstoringen door ontspanning en op het opnieuw integreren van ontspanning in het dagelijks leven als preventie. De relaxatietherapeut gebruikt verschillende methodes zoals ademhaling, fysieke ontspanning, visualisaties of meditatie, maar stemt zich voor de gepaste methode af op de cliënt. Met oefeningen en bewuste technieken leert men overbelasting te voorkomen en terug een balans te vinden tussen spanning en ontspanning. Ook is het mogelijk om het dagelijks leven te analyseren om zo bewust ontspanning opnieuw aan te leren en in te plannen. Relaxatietherapie kan zowel op lichamelijk niveau als mentaal niveau worden toegepast.

Design & Build by: CLING bvba